Svenska

SVENSK PSYKOTERAPI OCH SAMTALSTERAPI I LONDON, KENSINGTON CHELSEA

Kensington Counselling Rooms är en ny psykoterapimottagning i Kensington, Chelsea sydvästra London. Vi erbjuder också psykoterapi på svenska. Alla psykoterapeuter och psykologer som arbetar här är erfarna och fullt kvalificerade. Vi utövar psykoterapi på ett ansvarsfullt sätt, har fullständig tystnadsplikt och följer dom fastställda etiska koderna. Vi har som mål att erbjuda psykologisk behandling i form av psykoterapi och samtalsterapi på högsta nivå. Vi erbjuder en trygg, konfidentiell, avslappnande och vänskaplig miljö i fräscha nyrenoverade lokaler mitt i Kensington, Chelsea.

Här finns psykologer och psykoterapeuter från många olika nationaliteter och inriktningar, inklusive svenska. Det kan kännas nervöst att söka psykologisk behandling och psykoterapi, speciellt om det är första gången. Ibland kan det underlätta att prata om emotionella problem med någon som pratar samma språk och känner till kulturen. Om du vill boka tid för psykoterapi på svenska här på Kensington Counselling Rooms så är du välkommen att ta direkt kontakt med en psykoterapeut som är listad under svensk talande.

VAD ÄR PSYKOTERAPI OCH VAD MENAS MED SAMTALSTERAPI?

Båda har till syfte att behandla emotionella och psykiska svårigheter och problem. Målet är att lätta mental ohälsa och emotionell överbelastning genom att tala om sina problem, samt att tillsammans med en psykoterapeut granska känslor och beteende mönster i relationer till andra. I England så tenderar samtalsterapi att vara kortare och ha en förutbestämd tidsram. Samtalsterapi passar bra när det finns ett klart fokus och ett specifikt problem som ska behandlas.

Psykoterapi pågår ofta under en lite längre tid och är mer djupgående. Det kan vara lämpligt om man har fler än ett ämne att bearbeta. Det finns tid att gå långsamt framåt och förändringar kan ske när du känner dig redo. Både psykoterapi och samtalsterapi utövas en gång i veckan. Att komma regelbundet varje vecka på en bestämd dag och tid är viktigt för att terapin ska fungera som bäst.

VAD ÄR DOM VANLIGASTE ORSAKERNA TILL ATT SÖKA PSYKOTERAPI OCH SAMTALSTERAPI?

Ångest

Panik

Depression

Relationsproblem

Familjeproblem

Sorg

Social Fobi

Skilsmässa

Problem på arbetsplats

Arbetslöshet

Ensamhet

Vissa människor väljer också att gå i psykoterapi för att dom är intresserade av att utveckla sin självkännedom samt att försöka hitta en slags mening med livet. Vad den är, varierar förstås och ibland kan det kännas bra att utforska detta med en terapeut som är van vid stora livsfrågor.

HUR KAN PSYKOTERAPI PÅ SVENSKA VARA TILL HJÄLP?

Det kan kännas skönt när man pratar om känsliga saker att göra det på sitt modersmål med någon som också är väl insatt i ens egen kultur och värderingar. Det finns flera olika teoretiska inriktningar inom psykoterapin men alla har gemensamt att stor vikt läggs på samarbetet mellan terapeut och patient. Det är också viktigt att den som går i terapi tar eget ansvar för att kunna göra framsteg och förändringar. Ofta så är dom inre förändringarna lika viktiga som dom yttre, om inte viktigare. Genom ökad insikt och förståelse för hur du fungerar i vissa situationer kan dina känslor med tiden förändras och det blir lättare att handskas med problematiska situationer.

Det är inte ovanligt att under stress, depression eller ångest känna sig överväldigad, utmattad och oförmögen att ta viktiga beslut.

Genom att ventilera tankar och känslor med en psykoterapeut som är opartisk och icke dömande så kan det lätta på trycket och kännas mindre överväldigande. Terapeuten ger inte råd men stödjer och guidar dig fram till att ta dina egna beslut.

Beteende mönster i relationer till andra har ofta sina rötter i barndomen. I psykoterapin kan man utforska både det förflutna och nuet, kopplingar kan dras med syfte att öka insikt och självkännedom. Med mer förståelse kan det bli lättare att göra nya mer hälsosamma val som ofta leder till en bättre relation med dig själv och andra människor.

Vi behöver alla ha vissa hanterings mekanismer som ger oss styrka att fungera i det dagliga livet. Vid ångestattacker och panik så kan det vara så att de hanterings mekanismer som förut fungerade bra, plötsligt inte gör det längre. Genom psykoterapi och samtalsterapi kan du få hjälp att utveckla nya och mer fungerande sätt att hantera svårigheter. Syftet med all psykologisk behandling, psykoterapi och samtalsterapi är att uppnå ökat psykiskt välbefinnande och en större möjlighet att leva upp till sin egen potential.

HUR BÖRJAR MAN EN PSYKOLOGISK BEHANDLING I FORM AV PSYKOTERAPI ELLER SAMTALSTERAPI?

Första mötet är ofta lite längre än dom regelbundna samtalen som vanligtvis är femtio minuter. Din psykoterapeut ställer mer frågor än annars för att kunna se hur du kan bli hjälpt på det sätt som passar dig bäst. Ni diskuterar också vilken form av terapi som är mest lämplig. Det finns inget krav att inleda regelbundna samtal utan du får tid att avgöra själv. Om du sedan tillsammans med din terapeut skulle bestämma att påbörja regelbundna terapisamtal så träffas ni följande vecka och kommer överens om dag och tid för samtal, avgift, ledighet och andra praktiska detaljer.

ALLMÄNA TIPS FÖR SVENSKAR I LONDON

Även om du är ny i London eller har bott här ett tag så är det lätt att känna hemlängtan ibland. Speciellt i tider av ovisshet kan det kännas bra att knyta an till något bekant. Här är några föreningar i London som erbjuder information, sammankomster, nätverksträffar och kurser för svenskar.

Svenska Kyrkan, london@svenskakyrkan.se

London Svenskar, www.londonsvenskar.com

Svenska Handelskammaren i London, www.scc.org.uk

 

Swedish speaking therapists at Kensington Counselling Rooms:

Monica Mason Therapist

Monica Mason

BACP Registered Counsellor & Psychotherapist

Working on Mondays, Tuesdays, Wednesdays
Phone: 0777 989 3399
Email: monica@monicamason.com